Altijd anders
Home - Van Dinteren Consultancy

Advies/Training

- Adviseren en trainen van cliëntenraden in zorg en welzijn
- Adviseren en trainen van ondernemingsraden in zorg, welzijn en de overheid
- Adviseren en trainen van ondernemingsraden en medezeggenschapsraden in het onderwijs (alle sectoren)

Specialisaties:
o reorganisatie
o fusie
o herzien medezeggenschapsstructuur

Ik wordt daarnaast vaak gevraagd voor:
o financiën
o communicatie
o uitleg wet- en regelgeving
o vertalen complexe zaken naar begrijpelijke informatie
o planmatig werken
o mbo
o taakbeleid in het voortgezet onderwijs

Publicaties
indd.adobe.com
uitgeverijpica.nl