Altijd anders
Coaching - Van Dinteren Consultancy

Coaching

Coachen van:
o bestuurders en directieleden
o ambtelijk secretarissen en voorzitters cli├źntenraden
o leraren
o managementteams
o teams van medezeggenschapsondersteuners

Coaching richt zich altijd op:
o inzet van talenten van de betrokkenen
o gebruik maken van de positieve krachten in mensen en organisaties
o dialoog als middel om het functioneren te verbeteren
o koppeling van persoonskenmerken en de behoeften van de organisatie