Altijd anders
Opleiding - Van Dinteren Consultancy

Opleiding

Ontwikkelen en uitvoeren van leergangen en opleidingen voor functionarissen in de medezeggenschap, zoals:
o voorzitters van ondernemings-, cliënten- en medezeggenschapsraden
o ambtelijk secretarissen van cliëntenraden
o hr-medewerkers in het onderwijs