Altijd anders
Over - Van Dinteren Consultancy

Over

Hans van Dinteren werkt sinds 2008 als adviseur en trainer. Daarvoor heeft hij verschillende functies in het onderwijs vervuld. Een van de rode draden in zijn carrière is medezeggenschap. Of als lid van een medezeggenschapsraad, of als gesprekspartner van een raad, is hij sinds 1983 bij medezeggenschap betrokken geweest. Meer informatie over zijn carrière vind je in zijn LinkedIn profiel.

Centrale thema’s in zijn werk zijn: